Sep 30 2013

SOMA MOVE

SomaMove® är rörelse och kunskap förenat. SomaMove® är en filosofi, en lära och en träningsform. Det är en filosofi därför att vi alltid ställer oss frågan ”Varför?”. Det är en lära därför att vi lär ut de svar vi får på de frågor vi ställer. Det är en träningsform därför att vi praktiserar det vi lär ut.

http://www.somamove.com/har-kan-du-trana.php

SomaMove® är holistisk fysträning som är atletisk men ändå mjuk. Du arbetar bara med kroppen som motstånd och med underlaget som ditt redskap. Hela passet är ett oavbrutet flöde av olika rörelsemönster där du både tränar vår styrka, kondition, rörlighet, stabilitet och balans.

SomaMove® är något som har vuxit fram genom en strävan. En strävan mot att förstå kroppens funktionella konstruktion och hur den konstruktionen ska användas i rörelse. Vi har experimenterat med våra egna kroppar och andras för att undersöka hur teorin tar form i praktiken. Vår strävan har gett oss tydliga och effektiva resultat samt bevis och argument som hela tiden tar oss vidare. SomaMove® är vetenskapligt förankrat i alla led och är ingen genväg eller förenkling. SomaMove® är hårt arbete.

Som träningsformen är SomaMove® i sig också en strävan, en strävan mot den perfekta kroppen. Men den perfekta kroppen är inte den sjuka bild samhället ger oss som enbart baseras på yttre attribut. Den perfekta kroppen är den kropp som är balanserad, som rör sig obehindrat i fullständiga rörelsebanor, som inte är tyngd av smärtor och som är frisk inifrån och ut.SomaMove® är de rörelser och den kunskap som kan ge dig det du vill ha och förtjänar, den perfekta kroppen.

SomaMove® bygger på principerna från boken ‘Vältränad – Handboken för den funktionella kroppen’.
Köp boken här…

TCM (Traditional Chinese Medicine) tar hänsyn till alla delar av din hälsa och behandlar dig som en hel person – istället för att bara fokusera på de symptom eller problem som du vill bli av med.

Jag inspireras av tanken att arbeta med kroppens naturliga energi och ställa det friska i centrum.

 

En gammal behandlingsform

TCM är ett av världens stora medicinska system med en obruten tradition som går tillbaka till åtminstone 300 f.Kr. Under årens lopp har varje generations läkare bidragit till den bank av visdom och kunskap som idag utgör kinesisk medicin.

 

Det finns flera grundläggande skillnader mellan västerländsk och kinesisk medicin. Västerländsk medicin bygger huvudsakligen på att identifiera och angripa en sjukdom för att eliminera den. I akupunkturen inom vår svenska sjukvård är huvudtanken att ta bort smärta enligt fastställda behandlingsscheman, utan att göra individuella anpassningar.

 

Kinesisk medicin försöker istället stärka och återställa balansen mellan kroppens funktioner och därmed också kroppens egen förmåga till självläkning, samt ta hänsyn till varje individ.

 

Ex…

Stress och stressrelaterade problem som

  • Nedstämdhet, oro, upp i varv, inte kan se klart
  • Sömnsvårigheter
  • Huvudvärk
  • Svagt immunförsvar
  • Mag- och tarmbesvär
  • Värk i kroppen
  • Tinnitus

Enligt kinesisk medicin är den mänskliga kroppen en del av universum och har samma egenskaper som naturen.

 

De fem huvudsakliga meridianparen har samma egenskaper och energi som de fem elementen. Levermeridianen har samma egenskaper som trä och vind; hjärtmeridianen som eld och värme; mjältmeridianen som jord och fukt; lungmeridianen som metall och torrhet; och njurmeridianen som vatten och kyla.

Shen- och ko-cyklerna förklarar relationerna mellan de olika elementen. Shen-cykeln beskriver den skapande relationen mellan de fem elementen: trä kan skapa eld; eld kan bidra till jord; ur jord kan vi få metall; metall kan smältas till vätska; och vatten kan göra så att trä kan växa.

Känslotillstånden hos elementen har samma skapande (shen) relation: självförverkligande (lever) kan skapa glädje (eld); glädje (hjärta) leder till självkänsla (jord); självkänsla leder till självbestämmande, som i sin tur leder till motivation (vatten): och motivationen kan återigen ge en känsla av självförverkligande.

Ko-cykeln beskriver det kontrollerande förhållandet mellan de fem elementen: vatten släcker eld; eld smälter metall; metall skär igenom trä; trä sticker hål i jord; och jord blockerar vatten.

På ett liknande sätt sker en kontroll av meridianernas känslomässiga aspekter: rädsla (njure, vatten) kan hämma upphetsning (hjärta, eld); upphetsning kan övervinna sorg (lunga, metall); sorg kan hålla tillbaka ilska (lever, trä); ilska kan lägga sig över oro (mjälte, jord); och oro kan dölja rädsla.

En gråtande patient kan exempelvis hålla tillbaka en underliggande ilska och ilska kan vara en manifestation av oro. Rädsla kan utnyttjas till att kontrollera upphetsning och en jakt på spänning kan vara ett sätt att undvika sorg.

Det övergripande målet för ett levande system är att få de fem elementen i balans. Om det finns ett relativt överskott eller brist på ett element påverkar förhållandet med andra element.

Ett överskott av leverenergi kan revoltera mot kontrollen hos metallenergin och det kan översvämma jordenergin. Om leverns energi har stagnerat med överskott av ilska och bitterhet kan det orsaka symptom i lungmeridianen, såsom hosta, rosslingar och sorg vilket i sin tur kan påverka mjältmeridianen och exempelvis skapa matsmältningsbesvär, trötthet och oro.

Underskott av energi 
i ett element kan påverka dess skapande och kontrollerande funktioner negativt. Om det exempelvis är underskott på njurens qi kan det, på grund av dess relationer enligt shen- och ko-cyklerna, orsaka brist i leverns meridian, vilket kan resultera i sömnproblem, yrsel och nedstämdhet. Det kan också skapa överskott i hjärtmeridianen med hjärtklappning, oro och sömnlöshet som följd.

Kliniska symptom hos en särskild meridian eller obalans hos ett element kan därför vara av primär betydelse för den meridianen eller det elementet, men det kan också vara av sekundär betydelse för en annan meridian eller ett annat element som en följdeffekt. En erfaren utövare av kinesisk medicin har metoder för att bedöma sådana frågor och för att avgöra primära och sekundära dysfunktioner.

Enligt kinesisk medicin finns det punkter längs meridianerna på kroppens yta som ständigt kommunicerar med miljön utanför. Dessa ytliga punkter kallas akupunkter och kan användas till att manipulera qi via meridianerna, som sträcker sig långt in i kroppen.

Inom utövandet av 
klassisk kinesisk medicin ska utövaren först utvärdera qi-tillståndet i de berörda meridianerna hos en patient för att sedan bestämma en behandlingsstrategi. Han eller hon väljer en kombination av akupunkter och manipuleringstekniker för att återställa balansen. Erfarna utövare ställer systematiskt frågor avseende symptomen för att kunna utvärdera tillståndet och undersöker olika tecken, bland annat genom tung- och pulsdiagnostik.

På senare tid utövas akupunktur inte alltid enligt teorierna som finns inom klassisk kinesisk medicin. Somliga använder till exempel elektrisk stimulering av nålar för att förstärka effekten. Andra har utvecklat ett fast behandlingsschema för varje patient med en viss åkomma, utan att först ha diagnostiserat qi-tillståndet och de berörda meridianerna.

Skillnaderna i hur akupunktur betraktas och praktiseras kan delvis förklara hur resultat från olika undersökningar kan skilja sig. Akupunktur som utförs enligt principerna inom kinesisk medicin beror till stor del på den energetiska utvärderingen av patienten, som i sin tur bygger på akupunktörens kliniska erfarenhet och utbildning i den kinesiska medicinens konceptuella och teoretiska grund.

Utvärderingarna av de specifika energimönstren och de skräddarsydda nålteknikerna gör att det är svårt att skapa dubbelblindstudier och standardiserade experimentscheman.

 

 

Yang är certifierad psykiatriker, licensierad akupunktör och en fjärde generationens läkare inom kinesisk medicin. Hans webbsida finns på taoinstitute.com.

Översatt från: http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/19447/

 

Vilket årsdjur är du?

Tabellen anger årtal enligt vår vanliga gregorianska kalender. Därefter följer det datum då det kinesiska nyåret infaller (är du född före den dagen ska du alltså räkna dig till året innan), sedan motsvarande år i den kinesiska djurkretsen, det element som dominerar året och till sist om året domineras av yin eller yang.

http://www.kinaresor.se/Kinesiska-almanackan/Vilket-arsdjur-ar-du/

JAG ÄR GRIS, JÄTTE KUL!

MEN DET VAR VISST INTE SÅ DUMT ÄNDÅ!!!

Grisen

Grisen är rättfram men i vissa sammanhang lättlurad. Han är inte mycket för sällskapsliv och ägnar inte framtiden några tankar. Hans yttre lugn döljer ofta viljestyrka och auktoritet. Grisen ger ändå ofta upp utan strid, eftersom han hatar gräl och diskussioner. Trots det är han ofta framgångsrik. Han har större tur i affärer än i kärlek. Det är inte lämpligt att vara född i början av året. Carl Bildt är gris. Detsamma gäller Henrik VIII av England, kungen med de många hustrurna. Annars är grisen de stora berättarnas tecken. Här möter vi Hemingway och Hitchcock, Stephen King och Steven Spielberg och våra egna Sara Lidman ochP.C. Jersild. Mats Sundin och Henke Larsson är också grisar,liksom Carolina Klüft och Peter Jihde.

Grisen är född 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, eller 2007. Vilket årsdjur är du?

Att välja rätt partner

Grisen kan bli lycklig med en kanin, men bör helst välja geten som väl känner till hur man handskas med en gris. Däremot kan inte förhållanden med ormen eller apan leda till någon lycka. Läs mer

VILKEN TUR ATT MIN MAN ÄR EN GET…HA,HA…